Nyheder


26. Mar 2019

I N D K A L D E L S E

I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

På Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Alle 4, 2000 Frederiksberg
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift. Derudover vedlægges nøgleskema 4 til godkendelse.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Marina Martinussen er på valg og er villig til genvalg.
Sebastian Loeck er på valg og er villig til genvalg.
Herudover skal der vælges 2 suppleanter.  

7. Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg.

9. Eventuelt.

* * *

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 2. april 2019 - gerne på mail bestyrelsen@ab-julius.dk. Vær opmærksom på at forslag skal offentliggøres ved opslag eller på anden vis.

Indkaldelse med bilag, regnskabet for 2018/budget for 2019 samt øvrige dokumenter er tilgængelige på www.ab-julius.dk.  

Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Nyheder

10. Jan 2021

Arbejder i tørrerum JVV 26
 
Vi skal have gennemført en insekticidbehandling i dette tørrerum. Rummet skal derfor være tømt senest
 
torsdag den 14. januar kl. 7:00
og forblive tom til
tirsdag...

30. Sept 2020

nyt energimærke
 
I det nye energimærke kan du se hvad det teoretiske omkostninger til varme er beregnet til for din boligtype og sammenholde det med de faktiske omkostninger til varme iht. varmefordelingsregnskab....

30. Sept 2020

renovering af opgangslys
 
i uge 42 starter elektrikkeren med at renovere belysning i opgange på Finsensvej. 
Belysningen udføres automatisk styret - lystrykkene demonteres.
Det oprindelige udtryk...

19. Jul 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2020 er tilgængeligt under 
AB-Julius - Dokumenter  

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...