Nyheder


26. Mar 2019

I N D K A L D E L S E

I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

På Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Alle 4, 2000 Frederiksberg
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift. Derudover vedlægges nøgleskema 4 til godkendelse.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Marina Martinussen er på valg og er villig til genvalg.
Sebastian Loeck er på valg og er villig til genvalg.
Herudover skal der vælges 2 suppleanter.  

7. Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg.

9. Eventuelt.

* * *

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 2. april 2019 - gerne på mail bestyrelsen@ab-julius.dk. Vær opmærksom på at forslag skal offentliggøres ved opslag eller på anden vis.

Indkaldelse med bilag, regnskabet for 2018/budget for 2019 samt øvrige dokumenter er tilgængelige på www.ab-julius.dk.  

Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Nyheder

31. Mar 2020

Renovationsheltene kører igen
 
Frederiksberg Renovation genoptager afhentning af pap og plast igen, dog kun i begrænset omfang og med ændrede afhentningstider. 
Sådan hjælper du til: 

ingen...

18. Mar 2020

ændret affaldsafhentning
 
Frederiksberg Kommune henter kun 
restaffald og
madaffald de næste 14 dage.
 
Alle andre ordninger holder pause for at begrænse smitte af corona-virus.
Det opfordres...

16. Feb 2020
Asfaltarbejde i portpassagen


Asfalten i portpassagen vil blive fræset og der bliver lagt nyt slidlag.
Det betyder desværre:
Ingen passage for cyklister & gående: torsdag 20. Februar kl....

1. Feb 2020

Lukket for det varme vand 10. februar
 
Vi skal have renset varmtvandbeholder. 
 
Der bliver lukket for det varme vand.
mandag 10. Februar 2020 
fra kl. 8:00 til ca. 12:00 
 
Koldt vand vil...

25. Dec 2019

Juletræer 
 
Juletræer bliver hentet som restaffald i hele januar måned. Skraldemanden tager juletræerne med, når der er plads i hans bil. Vær opmærksom på, at jeres juletræer kan stå en...