Nyheder


26. Mar 2019

I N D K A L D E L S E

I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

På Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Alle 4, 2000 Frederiksberg
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift. Derudover vedlægges nøgleskema 4 til godkendelse.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Marina Martinussen er på valg og er villig til genvalg.
Sebastian Loeck er på valg og er villig til genvalg.
Herudover skal der vælges 2 suppleanter.  

7. Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg.

9. Eventuelt.

* * *

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 2. april 2019 - gerne på mail bestyrelsen@ab-julius.dk. Vær opmærksom på at forslag skal offentliggøres ved opslag eller på anden vis.

Indkaldelse med bilag, regnskabet for 2018/budget for 2019 samt øvrige dokumenter er tilgængelige på www.ab-julius.dk.  

Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Nyheder

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...

21. Maj 2020

Udsættelse af Generalforsamling
 
I henhold til Andelsboligforeningen Julius vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
 
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00
I...

29. Apr 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 
 
På grund af den omfattende Covid-19 udbrud i Danmark har det ikke været tilladt at forsamles mere end 10 mennesker siden den 17. marts, hvilket har umuliggjort...

31. Mar 2020

Renovationsheltene kører igen
 
Frederiksberg Renovation genoptager afhentning af pap og plast igen, dog kun i begrænset omfang og med ændrede afhentningstider. 
Sådan hjælper du til: 

ingen...

18. Mar 2020

ændret affaldsafhentning
 
Frederiksberg Kommune henter kun 
restaffald og
madaffald de næste 14 dage.
 
Alle andre ordninger holder pause for at begrænse smitte af corona-virus.
Det opfordres...