Nyheder


17. Nov 2019

IN D K AL D E LSE
I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ekstraor-
dinær generalforsamling, der afholdes i Beboerlokalet den
27. NOVEMBER 2019 KL. 19.00-20.00
På Julius Valentiners Vej 22
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer af driftsbudget:
A) Udvidelse af budgetpost ”omfangsdræn” fra 4.250.000 kr. til 5.750.000 kr.
B) Udvidelse af budgetpost ”vedligeholdelse, løbende” fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.
Budgetudvidelserne finansieres af foreningens likvide beholdninger.
Ad A)
Som oplyst på informationsmøde om omfangsdræn afholdt d. 18. september blev der informeret om, at det kunne blive nødvendigt, at forhøje budgettet for projektet for at kunne installere omfangsdræn fra Julius Valentiners Vej 22 til og med P.G. Ramms Alle 66. Baggrunden er blandt andet, at vores kælderydervægge har været i værre stand end det der kunne forventes, hvilket har medført ekstraomkostninger.
Ad B)
En række større løbende vedligeholdelsesopgaver, herunder renovering af vaskerier og installation af nye tørretumblere, er blevet gennemført og det tilbageværende vedlige- holdelsesbudget er derfor begrænset.
Forhøjelsen af vedligeholdelsesbudgettet ønskes for blandt andet at kunne imøde- komme løbende og akut vedligehold. Samtidig ønsker bestyrelsen at påbegynde un- dersøgelse af udskiftning af lysstyring i opgange.
** *


Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. Såfremt bilag og referat ønskes tilsendt bedes i kontakte administrator Tina Willumsen tlf. 38 16 06 16 eller mail tw@boelskifteadm.dk

 

Nyheder

10. Jan 2021

Arbejder i tørrerum JVV 26
 
Vi skal have gennemført en insekticidbehandling i dette tørrerum. Rummet skal derfor være tømt senest
 
torsdag den 14. januar kl. 7:00
og forblive tom til
tirsdag...

30. Sept 2020

nyt energimærke
 
I det nye energimærke kan du se hvad det teoretiske omkostninger til varme er beregnet til for din boligtype og sammenholde det med de faktiske omkostninger til varme iht. varmefordelingsregnskab....

30. Sept 2020

renovering af opgangslys
 
i uge 42 starter elektrikkeren med at renovere belysning i opgange på Finsensvej. 
Belysningen udføres automatisk styret - lystrykkene demonteres.
Det oprindelige udtryk...

19. Jul 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2020 er tilgængeligt under 
AB-Julius - Dokumenter  

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...