Nyheder


17. Nov 2019

IN D K AL D E LSE
I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ekstraor-
dinær generalforsamling, der afholdes i Beboerlokalet den
27. NOVEMBER 2019 KL. 19.00-20.00
På Julius Valentiners Vej 22
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer af driftsbudget:
A) Udvidelse af budgetpost ”omfangsdræn” fra 4.250.000 kr. til 5.750.000 kr.
B) Udvidelse af budgetpost ”vedligeholdelse, løbende” fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.
Budgetudvidelserne finansieres af foreningens likvide beholdninger.
Ad A)
Som oplyst på informationsmøde om omfangsdræn afholdt d. 18. september blev der informeret om, at det kunne blive nødvendigt, at forhøje budgettet for projektet for at kunne installere omfangsdræn fra Julius Valentiners Vej 22 til og med P.G. Ramms Alle 66. Baggrunden er blandt andet, at vores kælderydervægge har været i værre stand end det der kunne forventes, hvilket har medført ekstraomkostninger.
Ad B)
En række større løbende vedligeholdelsesopgaver, herunder renovering af vaskerier og installation af nye tørretumblere, er blevet gennemført og det tilbageværende vedlige- holdelsesbudget er derfor begrænset.
Forhøjelsen af vedligeholdelsesbudgettet ønskes for blandt andet at kunne imøde- komme løbende og akut vedligehold. Samtidig ønsker bestyrelsen at påbegynde un- dersøgelse af udskiftning af lysstyring i opgange.
** *


Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. Såfremt bilag og referat ønskes tilsendt bedes i kontakte administrator Tina Willumsen tlf. 38 16 06 16 eller mail tw@boelskifteadm.dk

 

Nyheder

21. Maj 2020

Udsættelse af Generalforsamling
 
I henhold til Andelsboligforeningen Julius vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
 
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00
I...

29. Apr 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 
 
På grund af den omfattende Covid-19 udbrud i Danmark har det ikke været tilladt at forsamles mere end 10 mennesker siden den 17. marts, hvilket har umuliggjort...

31. Mar 2020

Renovationsheltene kører igen
 
Frederiksberg Renovation genoptager afhentning af pap og plast igen, dog kun i begrænset omfang og med ændrede afhentningstider. 
Sådan hjælper du til: 

ingen...

18. Mar 2020

ændret affaldsafhentning
 
Frederiksberg Kommune henter kun 
restaffald og
madaffald de næste 14 dage.
 
Alle andre ordninger holder pause for at begrænse smitte af corona-virus.
Det opfordres...

16. Feb 2020
Asfaltarbejde i portpassagen


Asfalten i portpassagen vil blive fræset og der bliver lagt nyt slidlag.
Det betyder desværre:
Ingen passage for cyklister & gående: torsdag 20. Februar kl....