Nyheder


6. Jul 2014

Valuarvurdering
Værdiansættelse af andele;
AB Julius er blevet vurderet af en valuar. Værdien af ejendommen er sat til 204.000.000 kr.

Bestyrelsen har bedt om et nyt regnskab fra revisor hvor andelskronen fastsættes ud fra denne værdi.

Vi forventer at kunne afholde ekstraordinær generalforsamling hvor forslag om ny forhøjet andelskrone vil blive stillet ultimo august / begyndelsen af september.

Bemærk at indtil generalforsamling er afholdt fastsættes andelskronen som i 2013 regnskabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Nyheder

10. Jan 2021

Arbejder i tørrerum JVV 26
 
Vi skal have gennemført en insekticidbehandling i dette tørrerum. Rummet skal derfor være tømt senest
 
torsdag den 14. januar kl. 7:00
og forblive tom til
tirsdag...

30. Sept 2020

nyt energimærke
 
I det nye energimærke kan du se hvad det teoretiske omkostninger til varme er beregnet til for din boligtype og sammenholde det med de faktiske omkostninger til varme iht. varmefordelingsregnskab....

30. Sept 2020

renovering af opgangslys
 
i uge 42 starter elektrikkeren med at renovere belysning i opgange på Finsensvej. 
Belysningen udføres automatisk styret - lystrykkene demonteres.
Det oprindelige udtryk...

19. Jul 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2020 er tilgængeligt under 
AB-Julius - Dokumenter  

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...