Velkommen til andelsboligforeningen Julius

Foreningen A/B Julius

 

Foreningen blev oprettet d. 8. september 2003 og er opkaldt efter vejen, der er opkaldt efter Julius Valentiner (1850-1915), jurist, bankdirektør. Cand. jur. 1883, overretssagfører 1886. Administrerende direktør for Dansk Arbejderbank. Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1898-1908. Formand for Frederiksberg Kammermusikforening 1902-1909.

 

Foreningen omfatter 137 boliger og 4 erhvervslejemål. Foreningen strækker sig således fra P.G. Ramms Allé 66, Julius Valentiners Vej 22-40 til Finsensvej 49-51. Derudover er der på ejendommen et bestyrelseslokale, et beboerlokale og 2 gæsteværelser, de såkaldte jyderum, som andelshaver kan leje. 

 

Om vores bærende værdier:

De bærende værdier for AB Julius er godt naboskab og positivt engagement i at vedligeholde og udvikle vores gode fællesskab og vores dejlige ejendom.

Hermed menes en fælles opmærksomhed omkring at vise hinanden respekt gennem et hensynsfuldt naboskab. Desuden at vi passer godt på de fælles rammer omkring vores liv – dvs. fællesarealer i form af gårdmiljø, opgange, arealer i forbindelse med lofts- og kælderrum samt vores beboerlokale og gæsteværelser.

VI værdsætter en aktiv medvirken i andelsforeningens dagligdag. Har du en god ide kan der f.eks. dannes arbejdsgrupper på beboernes initiativ som kommer med forslag på den årlige generalforsamling (vi har pt. et haveudvalg og et altanudvalg). Hvis hovedparten af andelshaverne bakker op og pengene er til stede, investeres der i projektet (f.eks. vores haveprojekt).

Nye projekter sandsynliggøres af en grundlæggende solid økonomi i foreningen og ønsket om at disponere ansvarligt, således at vi undgår huslejestigninger.

 

Værdier i praksis

Ovenstående værdier handler i dagligdagen om, at vi alle som beboere bidrager til at:

 

  • holde opgange (for – og bagtrapper) ryddelige - og fremkommelige - af sikkerhedshensyn
  • holde gårdmiljøet ryddeligt for legetøj og bruge de anviste steder til cykler, cykelanhængere
  • støtte op om kommunens krav om affaldssortering
  • holde et civiliseret støjniveau i dagligdagen (afspilning af musik og øvetid på instrumenter)
  • passe på havemøbler, lysinstallationer og blomster (gerne vanding i sæsonen hvis noget trænger)

 

I løbet af året er der nogle tilbagevendende aktiviteter som alle inviteres til – såvel på selve dagen som planlægning og praktisk forberedelse.

 

Kom og vær med – en nabo er en ven som du ikke har mødt endnu

 

De bedste hilsener

Bestyrelsen

 

Nyheder

21. Mar 2018

nyt hegn
 
Hegnet ved P.G. Ramms Alle / Julius Valentiners Vej vil blive udskifte med entrepreisestart i uge 15. Entreprenøren vil blive rigtig glad, hvis han ikke også skal til at fjerne cykler,...

27. Feb 2018

Madaffald 
 
Fra marts skal vi i gang med at sortere madaffald. Læs mere om madaffaldshåndtering på https://www.frederiksberg.dk/madaffald
Der er bestillt en startpakke til alle boliger. Startpakken...

2. Feb 2018

Internetombygningen er afsluttet.
Alle lejligheder er nu tilsluttet AB Julius net og tilkoblet Parknet Internet. 
Også dem der endnu ikke har tilmeldt sig Parknet kan t.o.m. uge 8 gratis benytte Parknet...

1. Feb 2018

Varsel af ustabil & udfald af internet
 
Den 01.Februar ophører Dansk Kabel TVs leverance af internetforbindelse. I den forbindelse skal vi foretage nogle mindre ombygninger af installationen. Dette...

1. Feb 2018

Affaldsindsamling
 
Frederiksberg Kommune starter særskilt affaldsindsamling af madaffald. 
Der er bestillt en "startpakke" til alle beboere. 
 
Se startpakken og tal med kommunens affaldskonsulenter...