Vilkår for leje af lokaler

Det er kun medlemmer af A/B Julius der kan leje beboerlokalet og gæsteværelserne. Ved brug af beboerlokalet skal medlemmet selv være tilstede ved arrangementet. Ansvaret for beboerlokalet og gæsteværelserne påhviler lejeren under hele lejeperioden.

 

 

Reservering og betaling:

Lokaler reserveres på vores online reserveringskalender. Lejeudgift og depositum betales straks med dankort eller visa/dankort direkte på hjemmesiden. Indbetalingen sker via en sikker side hosted hos E-pay.

Reserver senest en uge før.

 

Afbestilling og afregning af depositum

Ved afbestilling senere end 14 dage før udlejningen, refunderes lejebeløbet ikke.  

Afregning af depositum sker ved overførsel til lejers konto senest 14 dage efter lejemålets ophør.

 

 

Beboerlokale (Festlokale) 

Der må være max. 42 personer i beboerlokalet. Der er køkken tilknyttet lokalet med dertil hørende faciliteter til 42 personer. Duge, viskestykker samt diverse rengøringsmidler medbringes selv. Der er 2 toiletter tilknyttet beboerlokalet. Håndklæder, sæbe samt toiletpapir medbringes selv. 

 

Beboerlokalet kan lejes på 2 måder:

  1. Weekend fra fredag kl. 08:30 til mandag kl. 08:00.
  2. Hverdage fra kl. 08:30 til næste dag kl. 08:00.

 

Priser og depositum: 

  • Depositum: 2.000 kr.
  • Leje weekend: 800 kr.
  • Leje hverdage: 400 kr.


 

Gæsteværelser (Jyderum)

1 værelse til 4 personer. 1 værelse til 2 personer. Til begge værelser er tilknyttet toilet- og baderum. Sengelinned, dyner og hovedpuder, håndklæder, toiletpapir, sæbe samt rengøringsmidler medbringes selv. Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at ryge på gæsteværelserne.

 

Gæsteværelserne kan lejes på 3 måder:

  1. Døgnbasis fra kl. 12:00 til kl. 10:00 næste dag.
  2. Weekendbasis fra fredag kl. 12:00 til mandag kl. 10:00.
  3. Uge basis – syv overnatninger en vilkårlig dag.

 

Priser og depositum: 

  • Depositum: 500 kr.
  • Leje af stort gæsteværelse (familierum)
   300 kr. pr. døgn
   500 kr. pr. weekend
   1.200 kr. pr. uge.
  • Leje af lille gæsteværelse
   200 kr. pr. døgn
   300 kr. pr. weekend
   800 kr. pr. uge

 

 

Nøgler og inventarliste:

 

Beboerlokalet

Nøgle udleveres af vicevært på lejers adresse (i brevsprækken) ved lejeperiodens begyndelse. Nøglen passer til hoveddøren og døren ud til bagtrappen. Desuden passer nøglen til ”depot”-rummet ved hallen, hvor der forefindes havemøbler. Hvis nøgle ikke er modtaget til aftalt tid, så kontakt straks viceværten på tlf. 40 88 79 26. Det er ikke tilladt at tage borde og stole ud i haven. Inventarliste forefindes i køkkenet. Listen checkes før og efter brug, og det er lejers ansvar at tælle op. Ved uoverensstemmelser på inventarlisten kontaktes bestyrelsen efterfølgende på mail.

 

Senest ved lejeperiodens udløb skal lejer aflevere nøgle og inventarliste i postkassen i fyrrummet i gården ved nr. 32.

 

Gæsteværelser

Nøgle udleveres af vicevært på lejers adresse (i brevsprækken) ved lejeperiodens begyndelse. Hvis nøgle ikke er modtaget til aftalt tid, så kontakt straks viceværten på tlf. 40 88 79 26.

 

Senest ved lejeperiodens udløb skal lejer aflevere nøgle i postkassen i fyrrummet i gården ved nr. 32.

 

Ansvar:

Ansvaret for beboerlokalet og gæsteværelser påhvilker lejeren under hele lejeperioden. Det er ikke muligt at tegne en ansvarsforsikring til det lejede igennem foreningen.

 

Rengøring:

Beboerlokalet og gæsteværelserne skal afleveres i rengjort stand. Gulvet skal vaskes efter brug hver gang. I depotrummet forefindes støvsuger m.v.

 

Affald skal sorteres og afleveres i affaldsbeholderne i gården. Sække eller lignende må ikke henstilles i skuerne. Flasker og glas skal afleveres i glascontaineren i krydset Julius Valentiners Vej/ P. G. Ramms Alle.

 

Ved manglende rengøring eller affaldshåndtgering betaler lejer det fulde beløb, som et rengøringsselskab måtte opkræve herfor.
Eventuel opkrævning kan modregnes i det indbetalte depositum.

 

NB! Husk at flasker skal afleveres i flaskecontaineren og skrald afleveres i de respektive skralderum.

 

Støj/lukketid

Vis opmærksomhed og respekt til dem der bor lige omkring beboerlokalet. Beboerlokalet er ikke egnet til diskotek eller til dansefester. Det er lejers fulde ansvar, at foreningens gældende husorden bliver overholdt, dog kan det tolereres   på fredage/lørdage/søn- og helligdage,  at der  spilles musik til kl.24.00.  Kun det musikanlæg, som er fast installeret i beboerlokalet må benyttes.

 

Det er ikke tilladt at benytte levende musik i lokalet, ligesom det ikke heller er  tilladt at benytte DJ’s med egne musikanlæg eller tilkoble ekstra højtalere. Hensynet til omkringboende medfører, at døre og vinduer skal holdes lukket efter kl..22.30, ligesom haven ikke kan benyttes efter kl. 22.30 og støjende adfærd på gaden skal undgås. 

 

Lokalet skal forlades kl. 24.00 alle dage, dog undtagen Nytårsaften, hvor lokalet skal forlades kl. 03.00.

 

Skader:

I tilfælde af skader på glas, stel eller inventar, bygning mm. såvel ude som inde, skal dette straks ved aflevering meddeles til bestyrelsen. Alle skader udbedres for andelshavers regning.

 

Forsikring:

Foreningens forsikring dækker ikke eventuelle skader på indbo m.v. ved udlejning. Forsikringsselskabet har oplyst, at der ikke kan tegnes separat forsikring i forbindelse med udlejning.Ansvaret påhviler lejeren.

 

Husdyr:

Husdyr må ikke medtages ifb. med leje af lokaler


Tilsidesættelse af reglerne vil medføre, at man ikke fremover kan leje beboerlokalet og depositum vil blive indholdt.