Haveudvalg

Kære Medbeboer i AB-Julius.

 

På vegne af haveudvalget vil vi gerne fortælle, hvad vores nyrenoverede gård kan tilbyde jer.

 

Vi glæder os meget til at dele denne nye flotte gård med jer. Det skal nævnes, at alt grønbeplantning til de klargjorte bede, først vil ske i september på grund af bedst mulig overlevelse af disse. Her følger en oversigt over de renoverede områder:

 

Terrasse området ved store tørrestativer

Dagrenovationsskuret er delt i to. Det ene er til dagrenovation og det andet er et rum lavet kun til cykelanhængere og ladcykler. Der vil være mulighed for at finde parasoller og liggestole til brug i haven i dette rum også om sommeren. Husk at sætte dem på plads igen, så alle kan finde disse.

 

Der er lavet to terrasseområder. Et stort og et lille. Ved det store område, vil der (som der var før) være to sæt haveborde og det lille område vil have et sæt. Der er parasolfødder til fri afbenyttelse, og de kan rykkes rundt efter behov.

 

Der er lavet bede op af muren på begge sider af skuret. Der er sat et nyt hegn op mod nabogården. Samtidig med det, er der lavet en plantekasse ved midten på den store terrasse, som også vil bidrage med grønt.

 

Tørrestativ

Nyt tørrestativ er opsat på den store plads, og der er nedlagt græsarmering  i dette område, og nyt er en gennemgang til græsplænen herfra også.

 

Græsplæne og ny terasse ved forhøjning.

Der er lavet en platform, som man kan sidde og lege på. Ved siden af denne er der lavet en ny terrasse, hvor der er indkøbt et sæt havebord + 6 stole. Parasoller vil kunne findes ved skuret mod P.G.Ramms Alle.

 

Hele græsplænen er blevet jævnet ud, og der er gjort klar til beplantning i bedene.

 

Legepladsen.

Hele rammen omkring legepladsen har fået en ny flot egesvælle kant.  Der er lavet en ny sandkasse med en lille terrasse til. Her vil også komme en mindre hæk.

  

Skur og storskrald.

Dette skur er også to-delt, hvor det ene er til almindeligt dagrenovation, og det andet er til storskrald. Storskraldsrummet er med lås på, så husk at låse efter dig, da vi har haft problemer med fremmede, der kommer ind og har taget disse ting.  I dette skur findes også skabet til farligt affald.

Som en lille god ting, har vi fået en hylde, der kan bruges til at sætte ting og sager på. Denne hylde er forbeholdt til genbrug af de ting som er for meget værd til at smide ud.

 

Op mod hegn ved legeplads

Her har vi har fået en regnvandstønde. Dette vand kan bruges af alle. Her har vi også fået et nyt tørrestativ i 2 længder.

 

Nedlægning af dræn

Ved skraldeskurerne i hver ende, er der nedlagt dræn, som vil sørge for vand i bedene.

 

Terrasse mod Finsensvej

Her er der to terrasser. Terrassen i gård, har fået en læskærm, der skærmer for resten af gården og mod porten.  Her er parasollerne at finde i kælderrummet ved nr. 38.

Terrassen i hjørnet, har fået et nyt bed og hegnet er malet. Skuret er til dagrenovation og der  er opsat et tørrestativ i 2 længder.  

 

Plantekasser

Der er indkøbt 6 nye pantekasser, og der er plantet et væld af roser og andet i disse. Plantekasserne ved det store tørrestativ er bevaret fra tidligere, men der er plantet yderligere jordbær i bunden. Her kræves der vanding af beboerne.

 

Langs husmur i hele gården

For at bryde den lange husmur, er der sat afskærmninger op, hvor der bliver plantet en bøgehæk.  Der er kommet mange nye cykelstativer.

Der er købt café borde, der bliver placeret langs mur, som er til fri afbenyttelse.

 

Ny barnevognskælder
Der er kommet en ny barnevogns kælder ved nedgang nr 34, og der er også mulighed for at sætte cykler i pit her.  

 

Grønne tage

De er kommet sedummåtter på taget af de nye skraldeskure, og der er brandsikret inden i. Dette er et krav fra Frederiksberg Kommune.

 

Beskæring af de store birketræer.

Vi får en ekspert ud for at beskærer de store birketræer, dette vil været nødvendigt for at pleje dem bedst muligt. Der vil blive plantet nye træer under de bestående, således at haven er forberedt til at nye træer tager over, hvis de bestående må lade livet på grund af ælde eller andet.

 

Lys

Der er opsat lys i skraldeskurene, som virker med en sensor, når man nærmer sig. Derudover er der sat lys i bedene langs hegnet, og i terrasserne er, der anbragt pullerter. Dette vil gøre haven hyggelig og imødekommende både sommer og vinter.

 

Udjævning af underlag i skurer

Underlaget i samtlige 3 skure er udjævnet, ligesom underlag er udjævnet rundt om terrasserne. Ved legepladsen er udjævnet rundt om planken. 

 

Garagetage

Udlægning af sedummåtter på garagetage er midlertidigt taget af projektet, da taget ikke kan holde til grønne tage.

 

Vandingsmuligheder og vedligehold

Der er indkøbt 2 vandslanger på rulle, som er at finde ved vaskekælder ved Finsensvej, og Haverummet under lille Jyderum ved P.G. Ramms alle. Vi skal selv sørge for at vande de planter, som er plantet i kasser og krukker, hvis vejret ikke ordner det. Der er som tidligere nævnt opstillet en vandtønde ved legepladsen, som også kan benyttes med vandkander.

I Haverummet forefindes også haveredskaber, som kan benyttes, hvis du har lyst til at bidrage med at nippe skud, ukrudt i bedene etc. Du er også velkommen til at plante krydderurter, hvis du kan finde en plet, som er egnet.

 

Vedligehold

Vi vil lave en aftale med anlægsgartneren, som et par gange om året, vil sørge for vedligehold af de nye træer og buske.

 

Haveudvalg

Har du lyst til at være med i Haveudvalget fremadrettet, kan vi altid bruge nogle frivillige, aktive hænder. Så meld dig til på bestyrelsens mail

bestyrelsen@ab-julius.dk 

 

Havefest

Vi vil ud over loppemarked, som formentlig afholdes midt i april måned i 2016 også fejre vores nye have med en fest i foråret 2016.

 

Har du ideer til festen, kan du noget, som du gerne vil vise os andre, eller vil du blot hjælpe ved afviklingen, så skriv til bestyrelsen på mail 

bestyrelsen@ab-julius.dk

 

Vi håber at denne nye gård kan bidrage til mange nye hyggelige stunder

 

Husk at blive medlem af foreningens facebook side: AB Julius, som er oprettet af beboerne til beboerne.

 

 

De bedste hilsener

Haveudvalget

 

Nyheder

18. Apr 2024

indkommende forslag til generalforsamling den 24.04.2024
 
Der er indkommet et forslag fra andelshaver
”Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen/andelsforeningen kan isætte vindue i taget med...

10. Apr 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00-21:00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2024

Renovering af vinduer mm.

AB Julius ekstraordinære generalforsamling vedtog den 02. november 2023 at der gennemføres et renoveringsprojekt, hvor alle vinduer og døre i gårdfacaden samt alle kældervinduer...

20. Apr 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2023 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

20. Dec 2022

juletræet uden pynt....
 
når julen skal bæres ud igen er der også en del juleaffald. 
se Frederiksberg Kommunes vejledning om håndtering af juleaffald på https://www.frederiksberg.dk/juleaffald. 
 
Træer...