Værd at vide

Værd at vide
Foreningen blev oprettet d. 8. september 2003 og er opkaldt efter vejen, der er opkaldt efter Julius Valentiner (1850-1915), jurist, bankdirektør. Cand. jur. 1883, overretssagfører 1886. Administrerende direktør for Dansk Arbejderbank. Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse 1898-1908. Formand for Frederiksberg Kammermusikforening 1902-1909.

 

Foreningen omfatter 137 boliger og 4 erhvervslejemål. Derudover udlejes der en række garager. Foreningen strækker sig således fra P.G. Ramms Allé 66, Julius Valentiners Vej 22-40 til Finsensvej 49-51. Derudover er der på ejendommen et bestyrelseslokale, et beboerlokale og 2 gæsteværelser, de såkaldte jyderum, som andelshavere kan leje. 

 

Husorden

A/B Julius har en husorden, hvori du kan finde svar på de fleste spørgsmål vedrørende regler i A/B Julius. Husordenen finder du her.

 

Bemærk venligst, at du selv er forpligtet til at rydde op på trappen efter renovering i din lejlighed ligesom du selv skal informere de øvrige beboere i opgangen, hvis du pga. af VVS arbejde er nødt til at lukke for vandet i en kortere periode.

  

Vedtægter

A/B Julius har desuden nogle vedtægter som består af regler for driften af foreningen. Foreningens vedtægter kan findes her.

 

Kabel-TV, internet og telefoni

Til hver lejlighed er der 2 stk. antennekabler (koax) til bl.a. kabel-tv. Et kabel fra AB Julius eget net, som Parknet betjener (kommer fra fortrappen) og et kabel fra TDC Kabel A/S (kommer fra bagtrappen). Du kan læse mere om Parknets tv-produkter på www.parknet.dk. På TDC Kabel kan du adgang til andre udbydere såsom YouSee, se   produkter på YouSee.dk. Der kan også benyttes indendørs antenne. Vores ejendom har en offentlig bevaringsværdi, der ikke tillader opsætning af paraboler, antenner og lignende på facaden.

Til hver lejlighed er der kablet for internet. Forbindelsen vil ved tilflytning være tilkoblet Parknet. Læs mere om Parknets produkter og priser og tilmelding.


TDC net har besluttet at nedlægge de gamle telefonkabler. Både YouSee, og Parknet tilbyder telefoni over andre teknologier.

 

Få et overblik mulighederne på tjekditnet.dk. Det står andelshaveren frit at vælge udbyder. Andelshaveren skal selv rette henvendelse til det valgte selskab for tilmelding og afregning.

 

El

Det står andelshaveren frit at vælge elforsyningselskab. Andelshaveren skal selv rette henvendelse til et elselskab for valg af elprodukt, tilmelding og afregning. Forsyningstilsynet vedligeholder hjemmesiden elpris.dk, hvor man kan sammenligne de forskellige tilbud. 

 

 

Kælderrum / loftsrum

Der hører enten et kælderrum eller et loftsrum med til din lejlighed. Hvis sælger ikke har oplyst om hvilket rum, der er tale om skal du henvende dig til administrator.

 

Postkasser / dørskilte

Hvis du har ændringer til navneskiltet på postkassen og / eller dørskiltet, skal du blot kontakte viceværten, som vil sørge for at få dette opdateret.

 

Porten

Det er muligt  at købe en trådløs fjernbetjening til porten ved henvendelse til viceværten. 

 

Vaskeri

Der er vaskeri og tørrerum i kælderen i ved Julius Valentiners Vej 26 og 40 (indgang fra gården). Brug af vaskemaskiner og tørretumbler er gratis og kan benyttes alle dage i tidsrummet kl. 7:00 - 21:00. Se iøvrigt vaskeregler i kælderne.

Der er indrettet opvarmede tørrekældre i Julius Valentiners Vej 26, 28, 36, 40 samt et tørreloft i nr. 32.

 

Cykelkælder

Der er cykelkælder i kældrene ved Finsensvej 51 og Julius Valentiners Vej nr. 26 og 34 (indgang fra gården).

 

Barnevognsrum

Der er barnevognsrum i kældrene ved Julius Valentiners Vej 28 og 34 (indgang fra gården).

 

Garager

Der er et begrænset antal garager til rådighed, som udlejes af foreningen og administreres af bestyrelsen. Det er kun muligt at leje en garage til brug af køretøj, hvis man bor i foreningen. Hvis du ønsker at blive skrevet på ventelisten, skal du kontakte bestyrelsen. 

 

Affald og Renovation

Der er skralderum i hver ende af gården samt i midten af gården. Som beboer er du ansvarlig for at foretage affaldssortering iht. til Frederiksberg Kommunes vejledninger. Der der separate containere til madaffald, alt plast, metal, papir og pap. Der er ligeledes beholdere til batterier. Der findes flaskecontaineren på Finsensvej ved Fakta og på hjørnet af Julius Valentiners og P.G. Ramms Allé. 

 

Storskrald kan afleveres i skraldekur i midten af gården.

Til madaffald kan viceværten udlevere køkkenspande og grønne madaffaldsposer. 

 

Farligt affald: se venligst Frederiksberg Kommunes hjemmeside for afleveringssteder og åbningstider.

 

Vi beder dig vise hensyn og overholde sorteringen af affald i henhold til skiltningen. Såfremt den ikke overholdes, vil det betyde, at vores vicevært i sidste ende vil stå med oprydningsbyrden og det vil vi gerne undgå således, at vi kan bruge hans arbejdskraft til andre langt mere vigtige ting.

 

Græsplæne og legeplads

Græsplænen og legepladsen i gården er til fri afbenyttelse for alle beboerne i A/B Julius. Man skal dog huske, at rydde op efter sig selv og så hverken legesager eller møbler ligger og flyder. Om sommeren vil der blive stillet borde og bænke frem.

 

Beboerlokale

A/B Julius råder over et beboerlokale, som ligger på hjørnet ved Julius Valentiners Vej og P.G. Ramms Allé. Du skal være andelshaver i A/B Julius for at kunne leje lokalet. Hvis du ønsker at leje lokalet skal du rette henvendelse til bestyrelsen. Download regler og lejekontrakt her.

 

Venteliste

Venteliste til opskrivning til en andelsbolig i A/B Julius

Det er muligt som andelshaver at skrive én person op på ventelisten til en andelsbolig i A/B Julius. Endvidere kan bestyrelsen indstille til venteliste. Kontakt administrator for yderligere information eller se vedtægterne.

 

Generalforsamling

Der indkaldes til en ordinær generalforsamling én gang om året. På denne behandles de indkomne forslag til ændringer af f.eks. vedtægter m.m. Det er også på generalforsamlingen, at der vælges formand og bestyrelsesmedlemmer til A/B Julius’ bestyrelse.

 

Nyheder

18. Apr 2024

indkommende forslag til generalforsamling den 24.04.2024
 
Der er indkommet et forslag fra andelshaver
”Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen/andelsforeningen kan isætte vindue i taget med...

10. Apr 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00-21:00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2024

Renovering af vinduer mm.

AB Julius ekstraordinære generalforsamling vedtog den 02. november 2023 at der gennemføres et renoveringsprojekt, hvor alle vinduer og døre i gårdfacaden samt alle kældervinduer...

20. Apr 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2023 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

20. Dec 2022

juletræet uden pynt....
 
når julen skal bæres ud igen er der også en del juleaffald. 
se Frederiksberg Kommunes vejledning om håndtering af juleaffald på https://www.frederiksberg.dk/juleaffald. 
 
Træer...