Nyheder


18. Nov 2018

Rotter - update 

 

Rottebekæmperen har været på visit. Der er konstateret rottetilhold i gården i bede ved nr. 49. Deres gange har forbindelse til defekt kloak på naboejendommen Finsensvej 47. Dette er påtalt og vi går fluks i gang med bekæmpelsen på overfladen når skaderne på kloakken Finsensvej 47 er udbedret. 

 

Husk at affald ikke må henstår på trapper eller i skur. Affald skal placeres i affaldsbeholdere og deres låger skal holdes lukkede. 

Husk også at holde bagdøre lukkede.

 

Nyheder

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...

21. Maj 2020

Udsættelse af Generalforsamling
 
I henhold til Andelsboligforeningen Julius vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
 
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00
I...

29. Apr 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 
 
På grund af den omfattende Covid-19 udbrud i Danmark har det ikke været tilladt at forsamles mere end 10 mennesker siden den 17. marts, hvilket har umuliggjort...

31. Mar 2020

Renovationsheltene kører igen
 
Frederiksberg Renovation genoptager afhentning af pap og plast igen, dog kun i begrænset omfang og med ændrede afhentningstider. 
Sådan hjælper du til: 

ingen...

18. Mar 2020

ændret affaldsafhentning
 
Frederiksberg Kommune henter kun 
restaffald og
madaffald de næste 14 dage.
 
Alle andre ordninger holder pause for at begrænse smitte af corona-virus.
Det opfordres...