Nyheder


18. Nov 2018

Rotter - update 

 

Rottebekæmperen har været på visit. Der er konstateret rottetilhold i gården i bede ved nr. 49. Deres gange har forbindelse til defekt kloak på naboejendommen Finsensvej 47. Dette er påtalt og vi går fluks i gang med bekæmpelsen på overfladen når skaderne på kloakken Finsensvej 47 er udbedret. 

 

Husk at affald ikke må henstår på trapper eller i skur. Affald skal placeres i affaldsbeholdere og deres låger skal holdes lukkede. 

Husk også at holde bagdøre lukkede.

 

Nyheder

10. Jan 2021

Arbejder i tørrerum JVV 26
 
Vi skal have gennemført en insekticidbehandling i dette tørrerum. Rummet skal derfor være tømt senest
 
torsdag den 14. januar kl. 7:00
og forblive tom til
tirsdag...

30. Sept 2020

nyt energimærke
 
I det nye energimærke kan du se hvad det teoretiske omkostninger til varme er beregnet til for din boligtype og sammenholde det med de faktiske omkostninger til varme iht. varmefordelingsregnskab....

30. Sept 2020

renovering af opgangslys
 
i uge 42 starter elektrikkeren med at renovere belysning i opgange på Finsensvej. 
Belysningen udføres automatisk styret - lystrykkene demonteres.
Det oprindelige udtryk...

19. Jul 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2020 er tilgængeligt under 
AB-Julius - Dokumenter  

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...