Nyheder


4. Maj 2019

Har du udfordringer med varme / varmt brugsvand? 

 

Bestyrelsen opfordrer alle der har haft udfordringer med opvarmningen i sidste varmesæson give melding til bestyrelsen@ab-julius.dk eller kontakt viceværten på telefon 40 88 79 26.

Bestyrelsen samler sammen og huset VVS-firma vil besøge alle dem der meldte sig primo september ved opstart af varmeanlægget til sæson 2019/20. 

Jf. husorden påhviler vedligehold afradiatortermostater & -ventiler andelshaveren.

Du kan modvirke at radiatorventilen sætter sig fast hen over sommeren, ved at lade den stå på komfortstillingen “3...4” og skrue den helt op og helt ned en gang om ugen. 

 

Udfordringer med det varme brugsvand vil vi selvfølgelig søge løst med det samme.

 

Nyheder

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...

21. Maj 2020

Udsættelse af Generalforsamling
 
I henhold til Andelsboligforeningen Julius vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes
 
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00
I...

29. Apr 2020

Indkaldelse til Generalforsamling 
 
På grund af den omfattende Covid-19 udbrud i Danmark har det ikke været tilladt at forsamles mere end 10 mennesker siden den 17. marts, hvilket har umuliggjort...

31. Mar 2020

Renovationsheltene kører igen
 
Frederiksberg Renovation genoptager afhentning af pap og plast igen, dog kun i begrænset omfang og med ændrede afhentningstider. 
Sådan hjælper du til: 

ingen...

18. Mar 2020

ændret affaldsafhentning
 
Frederiksberg Kommune henter kun 
restaffald og
madaffald de næste 14 dage.
 
Alle andre ordninger holder pause for at begrænse smitte af corona-virus.
Det opfordres...