Nyheder


4. Maj 2019

Har du udfordringer med varme / varmt brugsvand? 

 

Bestyrelsen opfordrer alle der har haft udfordringer med opvarmningen i sidste varmesæson give melding til bestyrelsen@ab-julius.dk eller kontakt viceværten på telefon 40 88 79 26.

Bestyrelsen samler sammen og huset VVS-firma vil besøge alle dem der meldte sig primo september ved opstart af varmeanlægget til sæson 2019/20. 

Jf. husorden påhviler vedligehold afradiatortermostater & -ventiler andelshaveren.

Du kan modvirke at radiatorventilen sætter sig fast hen over sommeren, ved at lade den stå på komfortstillingen “3...4” og skrue den helt op og helt ned en gang om ugen. 

 

Udfordringer med det varme brugsvand vil vi selvfølgelig søge løst med det samme.

 

Nyheder

10. Jan 2021

Arbejder i tørrerum JVV 26
 
Vi skal have gennemført en insekticidbehandling i dette tørrerum. Rummet skal derfor være tømt senest
 
torsdag den 14. januar kl. 7:00
og forblive tom til
tirsdag...

30. Sept 2020

nyt energimærke
 
I det nye energimærke kan du se hvad det teoretiske omkostninger til varme er beregnet til for din boligtype og sammenholde det med de faktiske omkostninger til varme iht. varmefordelingsregnskab....

30. Sept 2020

renovering af opgangslys
 
i uge 42 starter elektrikkeren med at renovere belysning i opgange på Finsensvej. 
Belysningen udføres automatisk styret - lystrykkene demonteres.
Det oprindelige udtryk...

19. Jul 2020

Referatet fra den ordinære generalforsamling 2020 er tilgængeligt under 
AB-Julius - Dokumenter  

4. Jul 2020

Information 


Region Hovedstaden har oplyst bestyrelsen at Region Hovedstaden vurderer, at der kan være jordforurening på grund af aktiviteter der har været på vores matrikel 34l 
(P. G. Ramms...