Nyheder


18. Nov 2018

Rotter - update 

 

Rottebekæmperen har været på visit. Der er konstateret rottetilhold i gården i bede ved nr. 49. Deres gange har forbindelse til defekt kloak på naboejendommen Finsensvej 47. Dette er påtalt og vi går fluks i gang med bekæmpelsen på overfladen når skaderne på kloakken Finsensvej 47 er udbedret. 

 

Husk at affald ikke må henstår på trapper eller i skur. Affald skal placeres i affaldsbeholdere og deres låger skal holdes lukkede. 

Husk også at holde bagdøre lukkede.

 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...