Nyheder


26. Mar 2019

I N D K A L D E L S E

I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

På Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Alle 4, 2000 Frederiksberg
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift. Derudover vedlægges nøgleskema 4 til godkendelse.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Marina Martinussen er på valg og er villig til genvalg.
Sebastian Loeck er på valg og er villig til genvalg.
Herudover skal der vælges 2 suppleanter.  

7. Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg.

9. Eventuelt.

* * *

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 2. april 2019 - gerne på mail bestyrelsen@ab-julius.dk. Vær opmærksom på at forslag skal offentliggøres ved opslag eller på anden vis.

Indkaldelse med bilag, regnskabet for 2018/budget for 2019 samt øvrige dokumenter er tilgængelige på www.ab-julius.dk.  

Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Nyheder

10. Apr 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00-21:00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2024

Renovering af vinduer mm.

AB Julius ekstraordinære generalforsamling vedtog den 02. november 2023 at der gennemføres et renoveringsprojekt, hvor alle vinduer og døre i gårdfacaden samt alle kældervinduer...

20. Apr 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2023 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

20. Dec 2022

juletræet uden pynt....
 
når julen skal bæres ud igen er der også en del juleaffald. 
se Frederiksberg Kommunes vejledning om håndtering af juleaffald på https://www.frederiksberg.dk/juleaffald. 
 
Træer...

1. Okt 2022

Indvielse af legehus 
 
alle beboere stort som småt inviteres til indvielsen af legehus
 
Onsdag 12. Oktober 2022
kl 16:30 
 
hvor Helges Pølgser vi stå parat med vognen.