Nyheder


26. Mar 2019

I N D K A L D E L S E

I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00

På Tre Falke Skolen, Sønderjyllands Alle 4, 2000 Frederiksberg
 
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.

 

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift. Derudover vedlægges nøgleskema 4 til godkendelse.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen.
Marina Martinussen er på valg og er villig til genvalg.
Sebastian Loeck er på valg og er villig til genvalg.
Herudover skal der vælges 2 suppleanter.  

7. Eventuelt valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg.

8. Eventuelt valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg.

9. Eventuelt.

* * *

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse dvs. senest den 2. april 2019 - gerne på mail bestyrelsen@ab-julius.dk. Vær opmærksom på at forslag skal offentliggøres ved opslag eller på anden vis.

Indkaldelse med bilag, regnskabet for 2018/budget for 2019 samt øvrige dokumenter er tilgængelige på www.ab-julius.dk.  

Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. 

 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...