Nyheder


4. Maj 2019

Har du udfordringer med varme / varmt brugsvand? 

 

Bestyrelsen opfordrer alle der har haft udfordringer med opvarmningen i sidste varmesæson give melding til bestyrelsen@ab-julius.dk eller kontakt viceværten på telefon 40 88 79 26.

Bestyrelsen samler sammen og huset VVS-firma vil besøge alle dem der meldte sig primo september ved opstart af varmeanlægget til sæson 2019/20. 

Jf. husorden påhviler vedligehold afradiatortermostater & -ventiler andelshaveren.

Du kan modvirke at radiatorventilen sætter sig fast hen over sommeren, ved at lade den stå på komfortstillingen “3...4” og skrue den helt op og helt ned en gang om ugen. 

 

Udfordringer med det varme brugsvand vil vi selvfølgelig søge løst med det samme.

 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...