Nyheder


17. Nov 2019

IN D K AL D E LSE
I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ekstraor-
dinær generalforsamling, der afholdes i Beboerlokalet den
27. NOVEMBER 2019 KL. 19.00-20.00
På Julius Valentiners Vej 22
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer af driftsbudget:
A) Udvidelse af budgetpost ”omfangsdræn” fra 4.250.000 kr. til 5.750.000 kr.
B) Udvidelse af budgetpost ”vedligeholdelse, løbende” fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.
Budgetudvidelserne finansieres af foreningens likvide beholdninger.
Ad A)
Som oplyst på informationsmøde om omfangsdræn afholdt d. 18. september blev der informeret om, at det kunne blive nødvendigt, at forhøje budgettet for projektet for at kunne installere omfangsdræn fra Julius Valentiners Vej 22 til og med P.G. Ramms Alle 66. Baggrunden er blandt andet, at vores kælderydervægge har været i værre stand end det der kunne forventes, hvilket har medført ekstraomkostninger.
Ad B)
En række større løbende vedligeholdelsesopgaver, herunder renovering af vaskerier og installation af nye tørretumblere, er blevet gennemført og det tilbageværende vedlige- holdelsesbudget er derfor begrænset.
Forhøjelsen af vedligeholdelsesbudgettet ønskes for blandt andet at kunne imøde- komme løbende og akut vedligehold. Samtidig ønsker bestyrelsen at påbegynde un- dersøgelse af udskiftning af lysstyring i opgange.
** *


Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. Såfremt bilag og referat ønskes tilsendt bedes i kontakte administrator Tina Willumsen tlf. 38 16 06 16 eller mail tw@boelskifteadm.dk

 

Nyheder

10. Apr 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00-21:00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2024

Renovering af vinduer mm.

AB Julius ekstraordinære generalforsamling vedtog den 02. november 2023 at der gennemføres et renoveringsprojekt, hvor alle vinduer og døre i gårdfacaden samt alle kældervinduer...

20. Apr 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2023 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

20. Dec 2022

juletræet uden pynt....
 
når julen skal bæres ud igen er der også en del juleaffald. 
se Frederiksberg Kommunes vejledning om håndtering af juleaffald på https://www.frederiksberg.dk/juleaffald. 
 
Træer...

1. Okt 2022

Indvielse af legehus 
 
alle beboere stort som småt inviteres til indvielsen af legehus
 
Onsdag 12. Oktober 2022
kl 16:30 
 
hvor Helges Pølgser vi stå parat med vognen.