Nyheder


17. Nov 2019

IN D K AL D E LSE
I henhold til Andelsboligforeningen Julius’ vedtægter § 25 indkaldes du herved til ekstraor-
dinær generalforsamling, der afholdes i Beboerlokalet den
27. NOVEMBER 2019 KL. 19.00-20.00
På Julius Valentiners Vej 22
Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsen stiller forslag om følgende ændringer af driftsbudget:
A) Udvidelse af budgetpost ”omfangsdræn” fra 4.250.000 kr. til 5.750.000 kr.
B) Udvidelse af budgetpost ”vedligeholdelse, løbende” fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.
Budgetudvidelserne finansieres af foreningens likvide beholdninger.
Ad A)
Som oplyst på informationsmøde om omfangsdræn afholdt d. 18. september blev der informeret om, at det kunne blive nødvendigt, at forhøje budgettet for projektet for at kunne installere omfangsdræn fra Julius Valentiners Vej 22 til og med P.G. Ramms Alle 66. Baggrunden er blandt andet, at vores kælderydervægge har været i værre stand end det der kunne forventes, hvilket har medført ekstraomkostninger.
Ad B)
En række større løbende vedligeholdelsesopgaver, herunder renovering af vaskerier og installation af nye tørretumblere, er blevet gennemført og det tilbageværende vedlige- holdelsesbudget er derfor begrænset.
Forhøjelsen af vedligeholdelsesbudgettet ønskes for blandt andet at kunne imøde- komme løbende og akut vedligehold. Samtidig ønsker bestyrelsen at påbegynde un- dersøgelse af udskiftning af lysstyring i opgange.
** *


Vær opmærksom på, at referat og dokumenter fra generalforsamlingen, fremover ikke omdeles, men kan findes på foreningens hjemmeside. Såfremt bilag og referat ønskes tilsendt bedes i kontakte administrator Tina Willumsen tlf. 38 16 06 16 eller mail tw@boelskifteadm.dk

 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...