Nyheder


6. Dec 2021

Dørtelefoner

 

Udskiftning af dørtelefonanlæg ruller derudad. Mind gerne jeres naboer om dagen elektrikeren kommer forbi jeres opgang. Elektrikeren kan nemlig ikke idriftsætte anlægget, hvis bare der mangler en dørtelefon i en bolig. 

 

Til navneskiltene har vi fået en fejlleverance fra fabrikanten. Entreprenøren har valgt at sætte midlertidige skilte op. Skiltene er på det forkerte medie, hvilket medfør at de er ulæselige ved den forekommende baggrundsbelysning. Der forekommer fejl. Navneskiltene vil blive udskiftet når alle anlæg er monteret. Bagefter håndterer vi ind- og udflytninger siden 1. november og øvrige ønsker om ændringer.

 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...