Nyheder


6. Jul 2014

Valuarvurdering
Værdiansættelse af andele;
AB Julius er blevet vurderet af en valuar. Værdien af ejendommen er sat til 204.000.000 kr.

Bestyrelsen har bedt om et nyt regnskab fra revisor hvor andelskronen fastsættes ud fra denne værdi.

Vi forventer at kunne afholde ekstraordinær generalforsamling hvor forslag om ny forhøjet andelskrone vil blive stillet ultimo august / begyndelsen af september.

Bemærk at indtil generalforsamling er afholdt fastsættes andelskronen som i 2013 regnskabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...