Nyheder


9. Apr 2017

Opdatering om arbejde i port og kældre

 

Murerne er i fuld sving. Som ved alle renoveringsarbejder er der desværre nogle uforudsete opgaver. Arbejdet måtte fx udvides til at omfatte reparationer og korrosionsbeskyttelse af stål. Arbejdet betyder at der vil være en del støv, møj og støj.

 

Porten kan igen benyttes til gennemkørsel med bil under hensyntagen til foregående arbejde.

 

Skal du igennem porten, har entreprenøren indvilliget at rydde til side for at du kan komme igennem med bil, barnevogn og ladcykel - også i arbejdstiden. I arbejdstiden skal der selvfølgelig påregnes lidt ekstra tid for at entreprenøren kan afbryde arbejde, flytte stiger/stillads mv. Det er fortsat muligt at komme ind og ud af gården igennem kælderen ved P.G. Rams Alle 66.

Opgaven varetages af Ole Vester Nielsen ApS, tel.: 20 32 46 56 email: ole@vesternielsen.dk

 

Portmotoren er desværre stadig til reparation og forventes tilbage ultimo april.

Kælderrenovering Finsensvej 49 & 51

 

Cykelkælderen Finsensvej 49 forventes at være klar til brug igen 12. april (påske).

 

Tørrerum Julius Valentiners Vej 40 lukkes 03. April 2017

 

Der henvises til tørrerum i Julius Valentiners Vej 26 & 36 samt tørreloftet
Julius Valentiners Vej 32.

 

Vaskekælder Julius Valentiners Vej 40 lukkes i arbejdstiden fra
03. April 2017

 

Mureren vil afdække maskinerne mens arbejdet pågår og vi håber at vi kan benytte vaskemaskinerne udenfor arbejdstiden. Der henvises til vaskekælder Julius Valentiners Vej 26.

Opgaven varetages af murermester Jan Juel Andersen ApS, telefon: 2547 0934
email: janmurer@privat.dk

Bemærk: Væggene vil blive kalket. Kalken opnår sin endelige styrke ved optage luftens CO2 og det tager tid. Derfor vil kalkede overflader - selv om de føles tørre - smitte af i de første par uger.

 

Kælderrenoveringens etape 2 vil omfatte kældre mellem porten og varmecentralen. Såfremt du ønsker at murværk i dit private kælderrum skal renoveres i samme omgang, kan du kontakte bestyrelsen, så vurderer vi sagen. For at murværket kan renoveres, skal du selv tømme rummet for alle effekter og indretning.

 

Nyheder

29. Apr 2022

Brandsikker bolig
 
Efter opfordring fra generalforsamling en henvisning til beredskabsstyrelsens materialer hvordan du kan forebygge brand.

21. Apr 2022

Indkommende forslag til ordinær generalforsamling 2022
 
Der er indkommet forslag fra andelshavere til generalforsamlingen som afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius Valentiners...

12. Apr 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
 
Den formelle indkaldelse finder du i din blikpostkasse.
 
Generalforsamlingen afholdes
onsdag den 27. april 2022 kl. 19.00
i beboerlokalet Julius...

30. Jan 2022

Region Hovedstadens afgørelse om jordforurening
 
Region Hovedstaden har ikke længere kortlagt vores matrikel 34l som muligvis forurenet. Du kan læse deres afgørelse her. 

17. Jan 2022

Lukket for det varme vand


Så er det igen tid til servicering af varmtvandsbeholderen, derfor
Lukket for det varme vand 
Mandag 17. Januar 
kl. 13:00 -16:00 
 
Efter rens af varmtvandbeholder...